Grinna - ei slekt fra Hedrum

Med slekt langs Numedalslågen

Vår slekt i Lågendalen

og nabobygdene

~

Velkommen til Grinnas slektsider!

Vår familie på Grinna

Vår families historie på Grinna i Hedrum begynner da John Kristoffersen Nes 3. mars 1869 inngår en kontrakt med Michael Treschow om forpaktning av bruket Grinna under gården Nordby i Hedrum. I åremålskontrakten mellom Michael Treschow og John Kristoffersen heter det:

"Michael Treschow gjør vitterligt: At jeg, som eier til det forrige Laurvig grevskabs behørende eiendommer, har bortforpagtet Grinna u/Nordby i Hedrum thinglaug, som forhen har vært brugt av Søren andersen til John Christophersen paa aaremaal fra 14. april d.a."

Åremålskontrakten inneholder en rekke punkter om hvordan bruket skal holdes i god stand og et forbud mot å selge tømmer til brensel. Da John i 1869 flytter til Grinna kom han fra bruket Holoa under Nes i Kvelde. Han var gift med Maren Andrea Andersdatter fra Vestby i Kvelde. De giftet seg i januar 1864 og hadde allerede sønnen Anders Kristian (f. 1864). Anders Kristian emigrerte i 1893 til USA. Han bosatte seg i Alpena. Michigan.

Samme år som John og Maren Andrea flyttet til Grinna ble sønnen Hans Martin født. Det ble senere han som overtok som bruker på Grinna. I 1873 ble yngste sønn Johan Anton født. Også han emigrerte som voksen til USA. Også han bosatte seg i Alpena, Michigan.

Her er detaljene om Marens og Johns barn:

John blir selveier

I 1892 kjøper John bruket Grinna av Frederik Wilhelm Treschow (som er samme person som Michael Treschow ovenfor). Kjøpesummen var 3.500 kroner og John betalte vel 1.000 kroner kontant. Han underskrev 30. januar 1892 en panteobligasjon på vel 2.400 kroner. Dette beløpet skulle han betale tilbake til Treschow i løpet av 19,5 år med en årlig rente på 5%.

Maren Andrea døde 16. februar 1892 på Grinna. Hun var da 50 år gammel. Dødsårsaken var lungebetennelse. Hun ble gravlagt 24. februar 1892 på Hedrum kirkegård.

John døde 9. september 1897 på Grinna. Han var da 67 år gammel. I kirkeboka er sukkersyke oppgitt som dødsårsak.

Våre historier


Våre aner på Grinna


John Kristoffersen

John Kristoffersen Nes ble født i 1830 på bruket Holoa i Hedrum. Han giftet seg i 1864 med Maren Andrea. I 1869 flyttet de til Grinna. De er stamforeldre til hele Grinna-slekta.

Mer

Maren Andrea Andersdatter

Maren Andrea Andersdatter Vestby ble født i 1830 på Vestby i Hedrum. Hun giftet seg i 1864 med John. I 1869 flyttet de til Grinna. De er stamforeldre til hele Grinna-slekta.

Mer

Hans Martin Johnsen

Hans Martin Johnsen Grinna ble født i 1869 på Grinna. Han giftet seg med Olette Karoline i 1892 i Hedrum.
De er stamforeldre til Grinnas norske slektsgren.

Mer

Olette Karoline Kristensdatter

Olette Karoline Kristensdatter Farmen ble født i 1871 på Farmen i Hedrum. Hun giftet seg med Hans Martin i 1892 i Hedrum. De er stamforeldre til Grinnas norske slektsgren.

Mer


Vår amerikanske slektsgren


Anders Kristian Johnsen

Anders Kristian Johnsen Grinna ble født 1864 på bruket Holoa i Hedrum. Han giftet seg med Birte Lovise i 1891 i Hedrum.
De er stamforeldre til vår amerikanske slektsgren.

Mer

Birte Lovise Antonsdatter

Birte Lovise Antonsdatter Ulverød ble født 1868 på bruket Ulverød i Hedrum. Hun giftet seg med Anders Kristian i 1891 i Hedrum. De er stamforeldre til vår amerikanske slektsgren.

Mer

Johan Anton Johnsen

Johan Anton Johnsen Grinna ble født i 1873 i Hedrum. Han giftet seg med Anna i 1905 i Alpena, Michigan, USA.
De har ingen nålevende etterkommere.
.

Mer

Anna Gilbertsen

Anna Gilbertsen ble født i Lier i 1880. Hun giftet seg med Johan Anton i 1905 i Alpena, Michigan, USA.
De har ingen nålevende etterkommere.
.

Mer


Grinnas historie

Grinna var et bruk under gården Nordby i tidligere Hedrum kommune i Vestfold. Hedrum er nå en del av Larvik kommune. Nordby ligger på vestsiden av Numedalslågen og har i nord grense mot gården Reinemo og Steinsholt, i øst mot Lågen og Stubberød, i sør mot Hovland og i vest mot Hovland (Faret) og Fossane. Navnet Grinna kommer sannsynligvis fra grindstedet mellom Nordby og bruket Busperød (Broen). Navnet uttales gri´nna. Det er skrevet på flere ulike måter opp gjennom årene: Grinden, Grinda, Grina og Grinna. Det har vært bosetting på Grinna siden slutten av 1600-tallet. På bildet er Grinna gården helt til venstre

Les mer om Grinna

Noen personer i familien


Harald Olaf Grinna

Harald var postbud i Hedrum i mer enn 23 år. På hans siste arbeidsdag skrev avisa Østlands-Posten følgende: "I dag takker Harald Grinna av etter å ha vært syklende landpostbud på Ringdalsruta i 23 år. Han har rundet sitt 68. år nå og synes det kan være fint å få litt fri selv om han bare har godt å si om de mange han har båret rundt post til. - Folk på ruta er så hyggelige som de kan få blitt, sier han - men det kan bli lange dager mange ganger å være landpostbud.

Mer


Anna Grinna

Anna Grinna ble vel 100 år gammel. Hun ble født i 1898 og døde i 1998. Hun var "tante Anna" for oss alle, selv om hun ikke var tante, men kanskje grandtante eller egentlig en fjern slektning. Hun var familiens midtpunkt og kunne mye om familie- og lokalhistorie. Da hun var 99 år ble hun intervjuet av Østlands-Posten: "Vi blir gamle i vår slekt, sier hun. - Det er flere tremenninger som har passert de 90, og jeg har slekt over i USA, og der er det også noen som er blitt godt voksne. - Ja, to av mine fars brødre emigrerte så der er forklaringen på at slekta fikk fotfeste det amerikanske kontinentet. - Det var noen på besøk i Hedrum for noein år tilbake, men du veit, de pratet bare amerikansk de..."

Mer


Johan Martinius Grina

Tekst


Person D

Tekst


Person E

Tekst


Person F

Tekst
Noe av innholdet her

Om oss

Informasjonen på dette nettstedet er resultatet av 40 år med slektsgransking i Norge, USA og flere andre land.

Mest brukte etternavn

Dette er de mest brukte etternavnene som er registrert på dette nettstedet.


Nyttige lenker

Kontakt

Send melding
Våre etternavn
Våre historier

Informasjon

...