Gårdsbruket Grinna ca 1930.

Vår familie på Grinna

Vår families historie på Grinna i Hedrum begynner da John Kristoffersen Nes 3. mars 1869 inngår en kontrakt med Michael Treschow om forpaktning av bruket Grinna under gården Nordby i Hedrum. I åremålskontrakten mellom Michael Treschow og John Kristoffersen heter det:

"Michael Treschow gjør vitterligt: At jeg, som eier til det forrige Laurvig grevskabs behørende eiendommer, har bortforpagtet Grinna u/Nordby i Hedrum thinglaug, som forhen har vært brugt av Søren andersen til John Christophersen paa aaremaal fra 14. april d.a."

Åremålskontrakten inneholder en rekke punkter om hvordan bruket skal holdes i god stand og et forbud mot å selge tømmer til brensel. Da John i 1869 flytter til Grinna kom han fra bruket Holoa under Nes i Kvelde. Han var gift med Maren Andrea Andersdatter fra Vestby i Kvelde. De giftet seg i januar 1864 og hadde allerede sønnen Anders Kristian (f. 1864). Anders Kristian emigrerte i 1893 til USA. Han bosatte seg i Alpena. Michigan.

Samme år som John og Maren Andrea flyttet til Grinna ble sønnen Hans Martin født. Det ble senere han som overtok som bruker på Grinna. I 1873 ble yngste sønn Johan Anton født. Også han emigrerte som voksen til USA. Også han bosatte seg i Alpena, Michigan.

Les mer...


Historier

feature 1Grinna, Grinda, Grina - eller...
Create a brief description of Family Story 1 that you saved in histories/family1.php or update the feature link with the correct php script name. Copy the family1.php script provided as an example in the template histories/folder. More information ...

feature 2Grinna før vår famile
Create a brief description of Family Story 2 that you saved in histories/family2.php or update the feature link with the correct php script name. Copy and rename the family1.php script provided as an example in the template histories/folder. More information ...

feature 3To brødre emigrerte til USA
Create a brief description of Family Story 3 that you saved in histories/family3.php or update the feature link with the correct php script name. Copy and rename the family1.php script provided as an example in the template histories/folder. More information ...

feature 4Hans Martin ble på Grinna
Hans Martin var nest eldste sønn av Maren Andrea og John Grinna. Han overtok gårdsbruket Grinna etter foreldrene i 1895. I tillegg til å være gårdbruker var han fløtningsformann for Nedre Lågens fellesfløtingsforening. Les mer

feature 5Fra Hardangervidda til Hedrum
Create a brief description of Family Story 5 that you saved in histories/family5.php or update the feature link with the correct php script name. Copy and rename the family1.php script provided as an example in the template folder. More information ...

feature 6Family Story 6
Create a brief description of Family Story 6 that you saved in histories/family6.php or update the feature link with the correct php script name. Copy and rename the family1.php script provided as an example in the template folder. More information ...

Ta kontakt

email image

Har du spørsmål eller kommentarer til informasjonen på dette nettstedet, ta gjerne kontakt. Vi ser frem til å høre fra deg.